دراینجا، دنیای متمایزی از محصولات و راهکارها را خواهید یافت. 

اپلیکیشن آمینا
این اپلیکیشن ، امکانی را فراهم آورده، تا به راحتی و بدون سرگردان شدن  در بین صفحات مختلف ، ضمن بهره مندی از سرویس های پیشنهادی آمینا در صفحه نخست ، خدمات مورد علاقه خود را نیز از بین صدها وهزاران کسب وکار موجود بر روی پلتفرم انتخاب و به صفحه علاقه مندی های خود بیافزایید و هر زمان که نیازی به آن نبود با  برداشتن نشان آن از صفحه علاقه مندی ها خارج نمایید. و از امکانات و قابلیت های متنوع آن بهره مند گردید.

امکانات و قابلیت‌ها

جهت تکمیل اطلاعات کاتالوگ راهکارهای آمینا را از اینجا دانلود نمائید.