دراینجا، دنیای متمایزی از محصولات و راهکارها را خواهید یافت. 

اپلیکیشن ساختمان من
به منظور سهولت، شفافیت و افزایش بهره‌وری در ساختمان‌ها و همچنین ارائه خدمات رفاهی به ساکنین محترم مجتمع‌های مسکونی و تجاری در اختیار هموطنان عزیز قرار گرفته است.

در عصـر آپارتمـان‌نشینـی بـا مفاهیمی روبرو شده‌ایم که قبلا جایی در بین مردم نداشته‌اند. یکـی از ایـن موارد حق شـارژ ساختمان یا آپارتمان است که  از موضوعات مهم در فرهنگ آپارتمان‌نشینی محسوب می‌‌گردد.
بـا اینکـه شـارژ ساختمـان، سال‌هاست در آپارتمان‌ها و بین ساکنین جا افتاده است، اما هنوز هم گاهی بین افراد ساکن در ساختمان، مشکلاتی بر سر میزان و چگونگی محاسبه شارژ پیش می‌آید.

در هر مجتمع مسکونی هزینه‌های مشترکی وجود دارد که همه‌ ساکنان مجتمع باید سهم خود را از آن پرداخت کنند.
به این هزینه‌های مشترک در اصطلاح شارژ ساختمان گفته می‌شود. میزان این هزینه‌ها بسته به نوع مجتمع مسکونی یا تجاری و امکانات آن تعیین شده و به صورت ماهیانه باید پرداخت گردد. این موضوع بر اساس قوانین وصول شارژ ساختمان در قانون تملک آپارتمان‌ها در نظر گرفته می‌شود و باید به مدیر  مجتمع پرداخت گردد.

شارژ ساختمان چیست؟

برخی از منوهای اپلیکیشن ساختمان من